Oikeustapauslyhennelmät

MAO: Hankintayksiköllä oli todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella

MAO:H122/2021 26.4.2022 – hankintamenettelyn keskeyttäminen – tarjouspyynnön epäselvyys – hankinnan ennakoitu arvo noin 5.000.000 euroa Asian tausta Hankintayksikkö kilpailutti avoimella...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksiköllä oli todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella

MAO: Työsopimuksen voimassaolo ei riitä työkokemusvuosien kerryttämiseksi, jos henkilö työskentelee tosiasiassa toisissa tehtävissä

MAO:H118/2022 13.4.2022 – erityisalojen hankintalaki – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – tarjouksen täsmentäminen – ennakoitu arvo 28.000.000 euroa Asian tausta Hankintayksikkönä...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Työsopimuksen voimassaolo ei riitä työkokemusvuosien kerryttämiseksi, jos henkilö työskentelee tosiasiassa toisissa tehtävissä

MAO katsoi hankintayksikön asettaman tuotantotiloja koskevan auditointivaatimuksen olevan syrjivä ja suhteellisuusperiaatteen vastainen

MAO:H296/​2021 29.11.2021 – suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalveluhankinta – soveltuvuusvaatimuksen hyväksyttävyys – alihankinta – tuotantotiloja koskeva auditointivaatimus –...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO katsoi hankintayksikön asettaman tuotantotiloja koskevan auditointivaatimuksen olevan syrjivä ja suhteellisuusperiaatteen vastainen

MAO: Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettäessä hankintayksikön oikeus pyytää erillisiä selvityksiä on rajoitettu 

MAO:564/20 21.12.2020 – tarjoajan soveltuvuus – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – tarjouksen täydentäminen – yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja – ESPD – viran puolesta...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettäessä hankintayksikön oikeus pyytää erillisiä selvityksiä on rajoitettu 

KHO: Hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt asetettua luottoluokitusvaatimusta

KHO:2020:148 18.12.2020 – Kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakkahankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Taloudellisen ja...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : KHO: Hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt asetettua luottoluokitusvaatimusta

MAO: Hankintalain mukainen perusteluvelvollisuus täyttyi, vaikka arviointitaulukko ei sisältänytkään sanallisia perusteita

MAO:391/20 31.8.2020 – Liitteen E mukaiset ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut – hankintamenettelyn vaiheittaisuus – hankintapäätöksen perusteleminen – hankinnan ennakoitu kokonaisarvo...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintalain mukainen perusteluvelvollisuus täyttyi, vaikka arviointitaulukko ei sisältänytkään sanallisia perusteita