Oikeustapauslyhennelmät

Hankintayksikkö menetteli virheellisesti jättäessään hankinnan osan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun ulkopuolelle

MAO:227/20 22.5.2020 – hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet – kilpailuttamisvelvollisuus – vertailuperusteiden asettaminen –...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : Hankintayksikkö menetteli virheellisesti jättäessään hankinnan osan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun ulkopuolelle

MAO: Hankintayksikön menettely hankinnan kohteen määrittelemisessä ja vertailuhintojen muodostamisessa oli hankintalain vastainen

MAO:85/20 6.3.2020 – tilausajopalvelut – puitejärjestely – hankinnan kohteen määritteleminen – valituksenalaisten osa-alueiden arvo n. 9.1 miljoonaa euroa Tausta Yhteishankintayksikkö...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikön menettely hankinnan kohteen määrittelemisessä ja vertailuhintojen muodostamisessa oli hankintalain vastainen

MAO: Tarjousasiakirjojen sisältämä ristiriita mahdollisti hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan tarjousten vertailussa

MAO:464/19 30.10.2019 – vertailuperusteiden asettaminen – epäselvä tarjouspyyntö – tarjousten vertailu – arvo n. 90 miljoonaa euroa. Hankintayksikkö oli kilpailuttanut avoimella...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Tarjousasiakirjojen sisältämä ristiriita mahdollisti hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan tarjousten vertailussa

Hankintayksiköllä oli oikeus sulkea ehdokas pois tarjouskilpailusta aiemman hankinnan suorittamisessa olleiden virheiden vuoksi

MAO:286/19 19.6.2019 – automaatiolaboratorion sekä sairaalalaboratorioiden kemian ja immunokemian analytiikan hankinta – harkinnanvarainen poissulkemisperuste – arvo n. 28.000.000...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : Hankintayksiköllä oli oikeus sulkea ehdokas pois tarjouskilpailusta aiemman hankinnan suorittamisessa olleiden virheiden vuoksi