Oikeustapauslyhennelmät

MAO: Hankintayksiköt toimivat hankintalain vastaisesti, kun ne käyttivät hankinnasta ilmoittaessaan väärää vakiolomaketta

MAO:271/​2024 8.5.2024 – hankinnasta ilmoittaminen – liitteen E mukainen palvelu – hankinnan ennakoitu arvo 2.000.000 euroa, sopimusta ei ole allekirjoitettu Asian tausta Hankintayksiköt...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksiköt toimivat hankintalain vastaisesti, kun ne käyttivät hankinnasta ilmoittaessaan väärää vakiolomaketta

MAO: Hankintayksikkö toimi hankintalain vastaisesti, kun se ei ollut yksilöinyt vertailuperusteita riittävän selkeällä tavalla

MAO:225/​2024 15.4.2024 – vertailuperusteiden asettaminen – tarjouspyynnön epäselvyys – hankinnan ennakoitu arvo 155.600.000 euroa, hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu Asian...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikkö toimi hankintalain vastaisesti, kun se ei ollut yksilöinyt vertailuperusteita riittävän selkeällä tavalla

MAO: Muutoksenhaun määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, ei oikaisuvaatimuksen perusteella tehdystä päätöksestä

MAO:624/​2023 29.12.2023 – myöhästynyt valitus – määräaikojen laskeminen – hankintaoikaisu Asian tausta Hankintayksikkönä toimiva hyvinvointialue oli kilpailuttanut avoimella...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Muutoksenhaun määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, ei oikaisuvaatimuksen perusteella tehdystä päätöksestä

MAO: Kilpailutus oli uusittava, kun tarjouspyynnöllä ei ilmoitettu riittävän tarkasti hinnoitteluun vaikuttavia perusteita

MAO:594/​2023 15.12.2023 – tarjouspyynnön epäselvyys – hinnoitteluperusteet – syrjimättömyys – tasapuolisuus Asian tausta Hankintayksikkönä toimiva osakeyhtiö oli kilpailuttanut...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Kilpailutus oli uusittava, kun tarjouspyynnöllä ei ilmoitettu riittävän tarkasti hinnoitteluun vaikuttavia perusteita

MAO: Suorahankinta oli sallittu teknisestä syystä, kun maahantuojan ohjeistus vaati koneessa käytettävän tietyn valmistajan tarvikkeita

MAO:503/2023 1.11.2023 – sallittu suorahankinta – tekninen syy – vaihtoehtoiset tai korvaavat ratkaisut – hankinnan ennakoitu kokonaisarvon noin 1 500 000 euroa – EU-kynnysarvon ylittävä...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Suorahankinta oli sallittu teknisestä syystä, kun maahantuojan ohjeistus vaati koneessa käytettävän tietyn valmistajan tarvikkeita

MAO: Hankintayksikkö toimi avoimuusperiaatteen vastaisesti arvioidessaan tarjoajan referenssien pituudet tuntilaskutuksen perusteella

MAO:242/2023 23.5.2023 – Erityisalojen hankinta – hankinnan ennakoitu arvo 10 000 000 euroa – avoimuusperiaate – referenssit – tarjoajan soveltuvuus Asian tausta Hankintayksikkö oli...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikkö toimi avoimuusperiaatteen vastaisesti arvioidessaan tarjoajan referenssien pituudet tuntilaskutuksen perusteella