Oikeustapauslyhennelmät

MAO: Muutoksenhaun määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, ei oikaisuvaatimuksen perusteella tehdystä päätöksestä

MAO:624/​2023 29.12.2023 – myöhästynyt valitus – määräaikojen laskeminen – hankintaoikaisu Asian tausta Hankintayksikkönä toimiva hyvinvointialue oli kilpailuttanut avoimella...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Muutoksenhaun määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, ei oikaisuvaatimuksen perusteella tehdystä päätöksestä

MAO: Kilpailutus oli uusittava, kun tarjouspyynnöllä ei ilmoitettu riittävän tarkasti hinnoitteluun vaikuttavia perusteita

MAO:594/​2023 15.12.2023 – tarjouspyynnön epäselvyys – hinnoitteluperusteet – syrjimättömyys – tasapuolisuus Asian tausta Hankintayksikkönä toimiva osakeyhtiö oli kilpailuttanut...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Kilpailutus oli uusittava, kun tarjouspyynnöllä ei ilmoitettu riittävän tarkasti hinnoitteluun vaikuttavia perusteita

MAO: Suorahankinta oli sallittu teknisestä syystä, kun maahantuojan ohjeistus vaati koneessa käytettävän tietyn valmistajan tarvikkeita

MAO:503/2023 1.11.2023 – sallittu suorahankinta – tekninen syy – vaihtoehtoiset tai korvaavat ratkaisut – hankinnan ennakoitu kokonaisarvon noin 1 500 000 euroa – EU-kynnysarvon ylittävä...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Suorahankinta oli sallittu teknisestä syystä, kun maahantuojan ohjeistus vaati koneessa käytettävän tietyn valmistajan tarvikkeita

MAO: Hankintayksikkö toimi avoimuusperiaatteen vastaisesti arvioidessaan tarjoajan referenssien pituudet tuntilaskutuksen perusteella

MAO:242/2023 23.5.2023 – Erityisalojen hankinta – hankinnan ennakoitu arvo 10 000 000 euroa – avoimuusperiaate – referenssit – tarjoajan soveltuvuus Asian tausta Hankintayksikkö oli...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikkö toimi avoimuusperiaatteen vastaisesti arvioidessaan tarjoajan referenssien pituudet tuntilaskutuksen perusteella

MAO: Suorahankintaa ei saanut tehdä, kun erillisillä hankintapäätöksillä tehdyt hankinnan muodostivat luontevan hankintakokonaisuuden

MAO:H347/​2022 4.11.2022 – suorahankinta – kynnysarvon ylittyminen – tehottomuusseuraamus – sopimuskauden lyhentäminen – hankinnan jakaminen – EU-kynnysarvon ylittävä hankinta –...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Suorahankintaa ei saanut tehdä, kun erillisillä hankintapäätöksillä tehdyt hankinnan muodostivat luontevan hankintakokonaisuuden

MAO: Voittaneen tarjoajan tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, eikä sitä tullut pitää hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

MAO:H181/2022 2.6.2022 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta – EU-kynnysarvot ylittävä hankinta – hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 600.000...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Voittaneen tarjoajan tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, eikä sitä tullut pitää hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena