Oikeustapauslyhennelmät

MAO: Hankintayksikkö oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta harkinnanvaraisella poissulkemisperusteella

MAO:569/20 22.12.2020 – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – harkinnanvarainen poissulkemisperuste – EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta – ennakoitu kokonaisarvo 1,2 – 1,5...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikkö oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta harkinnanvaraisella poissulkemisperusteella

MAO: Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettäessä hankintayksikön oikeus pyytää erillisiä selvityksiä on rajoitettu 

MAO:564/20 21.12.2020 – tarjoajan soveltuvuus – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – tarjouksen täydentäminen – yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja – ESPD – viran puolesta...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettäessä hankintayksikön oikeus pyytää erillisiä selvityksiä on rajoitettu 

KHO: Hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt asetettua luottoluokitusvaatimusta

KHO:2020:148 18.12.2020 – Kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakkahankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Taloudellisen ja...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : KHO: Hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt asetettua luottoluokitusvaatimusta

MAO: Hankintalain mukainen perusteluvelvollisuus täyttyi, vaikka arviointitaulukko ei sisältänytkään sanallisia perusteita

MAO:391/20 31.8.2020 – Liitteen E mukaiset ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut – hankintamenettelyn vaiheittaisuus – hankintapäätöksen perusteleminen – hankinnan ennakoitu kokonaisarvo...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintalain mukainen perusteluvelvollisuus täyttyi, vaikka arviointitaulukko ei sisältänytkään sanallisia perusteita

Hankintayksikkö pyysi täsmennystä alihankkijoista ja käytettävästä kalustosta – MAO katsoi menettelyn virheelliseksi

MAO:314/20 25.6.2020 – tarjoajan soveltuvuus – tarjouksen täsmennyttäminen – hankinnan arvo n. 220.000 euroa. Tausta Hankintayksikkö oli järjestänyt kilpailutuksen talvikunnossapidosta....

Kirjaudu sisään ja lue lisää : Hankintayksikkö pyysi täsmennystä alihankkijoista ja käytettävästä kalustosta – MAO katsoi menettelyn virheelliseksi

Hankintayksikkö menetteli virheellisesti jättäessään hankinnan osan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun ulkopuolelle

MAO:227/20 22.5.2020 – hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit sekä käänteisosmoosilaitteet – kilpailuttamisvelvollisuus – vertailuperusteiden asettaminen –...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : Hankintayksikkö menetteli virheellisesti jättäessään hankinnan osan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun ulkopuolelle

MAO: Hankintayksikön menettely hankinnan kohteen määrittelemisessä ja vertailuhintojen muodostamisessa oli hankintalain vastainen

MAO:85/20 6.3.2020 – tilausajopalvelut – puitejärjestely – hankinnan kohteen määritteleminen – valituksenalaisten osa-alueiden arvo n. 9.1 miljoonaa euroa Tausta Yhteishankintayksikkö...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikön menettely hankinnan kohteen määrittelemisessä ja vertailuhintojen muodostamisessa oli hankintalain vastainen