Oikeustapauslyhennelmät

MAO katsoi hankintayksikön asettaman tuotantotiloja koskevan auditointivaatimuksen olevan syrjivä ja suhteellisuusperiaatteen vastainen

MAO:H296/​2021 29.11.2021 – suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalveluhankinta – soveltuvuusvaatimuksen hyväksyttävyys – alihankinta – tuotantotiloja koskeva auditointivaatimus –...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO katsoi hankintayksikön asettaman tuotantotiloja koskevan auditointivaatimuksen olevan syrjivä ja suhteellisuusperiaatteen vastainen

MAO: Hankintayksikkö menetteli virheellisesti, kun se ei sulkenut tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta pois tarjouskilpailusta.

MAO H176/2021 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – tarjouksen täsmentäminen – hyvitysmaksu – hankinnan arvo n. 110.000 – 120.000 euroa Taustaa Hankintayksikkö hankki välinehuollon...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikkö menetteli virheellisesti, kun se ei sulkenut tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta pois tarjouskilpailusta.

EUTI: Kansallisten urheiluliittojen asemaa julkisoikeudellisina laitoksina ja hankintayksiköinä on arvioitava tapauskohtaisesti

Yhdistetyt asiat C-155/19 ja C-156/19 3.2.2021 – Hankintayksikkö – Julkisoikeudellinen laitos – Valtakunnallinen urheiluliitto – Yleisen edun mukaisten tarpeiden tyydyttäminen –...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : EUTI: Kansallisten urheiluliittojen asemaa julkisoikeudellisina laitoksina ja hankintayksiköinä on arvioitava tapauskohtaisesti

MAO: Hankintayksikkö oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta harkinnanvaraisella poissulkemisperusteella

MAO:569/20 22.12.2020 – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – harkinnanvarainen poissulkemisperuste – EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta – ennakoitu kokonaisarvo 1,2 – 1,5...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Hankintayksikkö oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta harkinnanvaraisella poissulkemisperusteella

MAO: Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettäessä hankintayksikön oikeus pyytää erillisiä selvityksiä on rajoitettu 

MAO:564/20 21.12.2020 – tarjoajan soveltuvuus – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – tarjouksen täydentäminen – yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja – ESPD – viran puolesta...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : MAO: Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa käytettäessä hankintayksikön oikeus pyytää erillisiä selvityksiä on rajoitettu 

KHO: Hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt asetettua luottoluokitusvaatimusta

KHO:2020:148 18.12.2020 – Kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakkahankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Taloudellisen ja...

Kirjaudu sisään ja lue lisää : KHO: Hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt asetettua luottoluokitusvaatimusta